Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

MỤC ĐÍCH :Giúp học sinh hệ thống lại các bước khảo sát, vẽ và các phép biến đổi đồ thị của hàm số.
Bài giảng sẽ đề cập đến các kiến thức cơ bản, các bài toán khảo sát hàm số kèm những ví dụ cụ thể, cũng như phần bài tập về nhà.

KhaosatpostTrên đây là phần đầu để xem đầy đủ các bạn tải bài giảng tại đây
((Click here)
Các bài lien quan :
Tiếp tuyến với đồ thị
Tương giao giữa hai đồ thị
Tiếp xúc giữa hai đồ thi
Bài toán max-min0 nhận xét:

Đăng nhận xét