Ôn Thi Đại Học và TNPT Môn Tiếng Anh

Đây là các chuyên đề tiếng Anh thầy sưu tầm được nhìn chung là rất hay các em có thể làm tài liệu tham khảo và luyện tập thi Đại Học và TNPT.
-Tính từ, phó từ
Phần kiến thức cơ bản trình bày các cấp so sánh của tính từ: so sánh ngang bằng, so sánh kém, hơn, so sánh cao nhất. Bên cạnh công thức, sẽ có những ví dụ minh họa.
Tương tự, các cấp so sánh của phó từ cũng được trình bày cụ thể, dễ hiểu, nhiều ví dụ.
Phần củng cố kiến thức đưa ra bài tập hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ cho sẵn và viết lại câu với từ cho trước. Học sinh có thể so sánh kết quả với đáp án.
Hai bài tập về nhà sẽ giúp học sinh nắm chắc hơn về các cấp so sánh của tính từ và phó từ.
(nhấn vào đây để tải)
-Thì tương lai
Phần kiến thức cơ bản gồm những vấn đề liên quan đến thì tương lai đơn giản, tương lai tiếp diễn, tương lai gần, tương lai hoàn thành.
Ở mỗi thì, giáo viên sẽ hướng dẫn cách sử dụng, trạng từ, mối quan hệ với những thì tương lai... với những ví dụ cụ thể.
Phần củng cố kiến thức có 20 câu hỏi về dạng bài chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu.
Ngoài ra, học sinh còn có thể luyện tập với dạng bài chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, tìm và sửa lỗi sai trong câu.
(nhấn vào đây để tải)
-Hòa hợp động từ và chủ ngữ
Chuyên đề nêu ra những quy tắc chung, từ đó trình bày những trường hợp cụ thể.
Phần củng cố kiến thức, có các bài tập chia động từ trong ngoặc theo đúng dạng; lựa chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc. Mỗi bài tập đều có đáp án để học sinh tiện so sánh.
Bài tập về nhà yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.
(nhấn vào đây để tải)
-The Gerund and the infinitive
Phần kiến thức cơ bản trình bày về The Gerund (động từ đuôi -ing): cách sử dụng, một số cách dùng đặc biệt… Đi kèm với lý thuyết là những ví dụ minh họa cụ thể.
The infinitive (động từ nguyên thể) cũng sẽ đưa ra những công thức và một số cách dùng đặc biệt (kèm ví dụ).
Phần củng cố kiến thức nêu bài tập chọn dạng đúng của động từ cho sẵn, hoàn thành câu với đáp án cho trước. Những bài tập này có đáp án đi kèm để học sinh tiện so sánh.
Học sinh cũng có thể làm hai bài tập về dạng này trong phần bài tập về nhà.
(nhấn vào đây để tải)
-Thì quá khú
Trong phần kiến thức cơ bản, chuyền đề sẽ giới thiệu về Thì quá khứ đơn (The simple past tenses); Thì quá khứ tiếp diễn (The past continuous tense/past progressive tenses); Thì quá khứ hoàn thành (The past perfect tense) và Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (The past perfect continuous tense).
Ở mỗi Thì trong tiếng Anh, giáo viên sẽ nêu công thức, cách sử dụng, trạng ngữ, động từ, cách phát âm, mối quan hệ giữa các thì quá khứ…
Phần củng cố kiến thức có bài tập chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu (20 câu).
Ngoài ra, học sinh cũng có thể luyện tập với dạng bài chia động từ trong ngoặc được trình bày ở phần cuối chuyên đề.
(nhấn vào đây để tải)
-Dạng bị động,
Phần kiến thức cơ bản trình bày 14 phần biến đổi sang bị động của các động từ đặc biệt kèm theo ví dụ minh họa.
Phần củng cố kiến thức đưa ra bài tập chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu; chuyển câu sang bị động.
Sau khi hoàn thành bài tập, học sinh có thể so sánh kết quả với đáp án phía dưới.
Phần bài tập về nhà có bài tập yêu cầu chuyển câu sang thể bị động.
(nhấn vào đây để tải)
-Đại từ quan hệ
Phần kiến thức cơ bản trình bày về: Who – that (chủ ngữ chỉ người); Which – that (chủ nghĩa chỉ vật); Whom, Which, That (tân ngữ); Who - Of which (sở hữu); When = On which; Why = for which; mệnh đề phụ tính ngữ xác định và không xác định; từ chỉ lượng với đại từ quan hệ; các trường hợp không dùng That; mệnh đề tính ngữ rút gọn; các trường hợp không dùng dấu phảy.
Phần củng cố kiến thức đưa ra bài tập nối câu bằng đại từ quan hệ; chọn phương án thích hợp hoàn thành câu. Kèm theo đó là những đáp án để học sinh tiện đối chiếu.
Phần bài tập về nhà yêu cầu điền đại từ quan hệ phù hợp để hoàn thành câu.
(nhấn vào đây để tải)
-Chuyên đề chỉ lượng
Phần kiến thức cơ bản của chuyên đề giới thiệu các từ Some, many/much, a lot of/lots of/plenty of, a great deal of/a number of, a little và little; a few và few; all; most of, all of, some of, many of.
Phần củng cố kiến thức đưa ra bài tập về chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu; hoàn thành câu với những từ cho trước. Kèm với đó là những đáp án để học sinh theo dõi, đối chiếu.
Ngoài ra, học sinh có thể luyện tập với những bài tập: Hoàn thành câu với some hoặc any; Điền of vào những câu cho sẵn (nếu cần thiết).
(nhấn vào đây để tải)
-Câu điều kiện
Phần kiến thức cơ bản trình bày về câu điều kiện loại một (the conditional sentence type I): cấu trúc, cách sử dụng và ví dụ, các biến thể cơ bản; câu điều kiện loại hai (the conditional sentence type II); câu điều kiện loại ba (the conditional sentence type III) và câu điều kiện hỗn hợp loại II và III.
Phần này cũng nêu đảo ngữ của câu điều kiện (loại I, loại II và loại III).
Phần cũng cố kiến thức đưa ra bài tập chia động từ trong ngoặc theo dạng đúng; viết lại câu theo gợi ý (kèm đáp án để học sinh so sánh).
Bài tập về nhà yêu cầu viết lại câu dựa vào động từ cho trước; chia động từ trong ngoặc.
(nhấn vào đây để tải)
-Các thì tương lai
Phần kiến thức cơ bản gồm những vấn đề liên quan đến thì tương lai đơn giản, tương lai tiếp diễn, tương lai gần, tương lai hoàn thành.
Ở mỗi thì, giáo viên sẽ hướng dẫn cách sử dụng, trạng từ, mối quan hệ với những thì tương lai... với những ví dụ cụ thể.
Phần củng cố kiến thức có 20 câu hỏi về dạng bài chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu.
Ngoài ra, học sinh còn có thể luyện tập với dạng bài chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, tìm và sửa lỗi sai trong câu.
(nhấn vào đây để tải)
-A-an và the
Học sinh sẽ được trang bị kiến thức về cách dùng mạo từ bất đinh a, an, cách dùng mạo từ xác định the, các trường hợp không dùng the…
Phần cũng cố kiến thức, có bài tập về chọn đáp án đúng, điền a, an hoặc the vào chỗ trống (có đáp án đi kèm để học sinh so sánh kết quả).
Phần luyện tập với hai bài tập về hoàn thành câu sử dụng một giới từ và một trong những từ cho sẵn; điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống.
(nhấn vào đây để tải)
Phần nầy sẽ tiếp tục cập nhật...Các bạn đón xem nhé!!

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

link dơn file cuối bị lỗi thưa thầy!

Lê Hồng Sơn nói...

Bình thường thôi

Nặc danh nói...

cũng hóc lăm đấy

đức thảo nói...

đúng là bình thường thôi.chịu khó học là ổn mà.đừng lười học như tớ,hối hận lắm

cô bé đáng thương nói...

ko được nản khi nhìn thấy english,english thú vị lắm.thật đấy,,thử đi

Nặc danh nói...

kon minh thi:...english khong kho cai kho la o chinh con nguoi minh. hi!co len nhe cac ban

Nặc danh nói...

Thank you very much!

Nặc danh nói...

cam on thay _tai lieu em can

Nặc danh nói...

Tieng Anh la mon hoc hay va thu vi nhat

Nặc danh nói...

thay Son muon nam

Đăng nhận xét